Polest - Archiwum - POLEST - Polskie Stowarzyszenie Estradowe - Koncerty, Imprezy rozrywkowe, tematyczne, katalickie, jazzowe itp.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 


SPONSOREM KONCERTU GALOWEGO z okazji CZWARTEJ ROCZNICY
KANONIZACJI ŚW. JANA PAWŁA II, w BAZYLICE pw. Św. Krzyża w Warszawie
jest POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO  S.A


 
 
 
 


KONKURS WOKALNY 
o Statuetkę Szklanego  „Krasnala Szomola”
im. Włodka Szomańskiego, 
MIEROSZÓW 2016Regulamin KONKURSU 
 
I. Organizatorzy Konkursu 
Burmistrz Mieroszowa - p. Marcin Raczyński
Mieroszowskie Centrum Kultury – dyr. Katarzyna Malicka
SSB Contact – Elżbieta Szomańska

II. Cel Konkursu
1. Popularyzacja śpiewania wśród młodzieży i dorosłych.
2. Zachęta do samokształcenia muzycznego, umożliwienie publicznej prezentacji własnej twórczości.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, promowanie nieodkrytych talentów.

III. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno soliści, jak i duety oraz zespoły.IV. Warunki udziału w konkursie

* etap pierwszy:
Każdy z uczestników przygotowuje do prezentacji w Konkursie dwie dowolnie wybrane piosenki, 
w tym przynajmniej jedną w języku polskim. Mogą to być utwory z repertuaru innych wykonawców (tzw. covery), 
a także kompozycje własne i piosenki premierowe. Wstępna kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie nagrań dostarczonych pocztą 
bądź osobiście do siedziby MCK do dnia 1 czerwca b.r. Jury kwalifikacyjne będzie zwracało szczególną uwagę na indywidualny, 
autorski wkład artystyczny uczestników tzn. wykonanie utworów we własnych  interpretacjach i aranżacjach. 
Jury zadecyduje o liczbie wykonawców zakwalifikowanych do właściwego Konkursu. 
Uczestnicy poniżej 16 roku życia, zgłaszają swoja kandydaturę przez rodziców, bądź opiekunów prawnych. 
Jury ma prawo zaprosić wybranych uczestników Konkursu do drugiego etapu z pominięciem etapu pierwszego, 
a także dokonywać poprawek i zmian niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

* etap drugi:
Osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie Konkursu otrzymają informację telefoniczną oraz pocztową do dnia 15 czerwca br. 
Drugi etap Konkursu rozpocznie się w dniu   09 lipca 2015 r. o godz. 11.00 na scenie Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom II etapu:  zakwaterowanie ze śniadaniem w dniach 09-10 lipca 2015 r., 
a także napoje, kawę, herbatę, przekąski oraz obiado-kolację. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu uczestników. Jeżeli uczestnik do prezentacji piosenek zamiast podkładu 
potrzebuje instrument muzyczny jest zobowiązany do zapewnienie go we własnym zakresie.


V Kryteria
Jury będzie oceniać:
-muzykalność,
-aranżację oraz interpretację piosenek,
-walory wokalne,
-emocję wyrazu i dykcję
-ogólny wyraz artystyczny.


VI  Konkurs Wokalny
- 08 lipca, piątek  od godz. 15.00  lub 09 lipca, sobota 2016r., 
do godz.11.00 – przyjazd i zakwaterowanie,

- 09 lipca 2016 r., sobota w godz. 11.00-15.00 - warsztaty wokalne, poznanie sceny
i warunków akustycznych,  indywidualna próba akustyczna,

- 09 lipca 2015 r., sobota od godz. 17.00 – otwarte  przesłuchania uczestników na scenie MCK, 
oceniane przez Jury Konkursowe. 

Przewodnicząca Jury – aktorka Teresa Lipowska.
W czasie obrad jury recital laureatki ubiegłorocznego konkursu 
- Moniki Federyszyn z Twardogóry.

- 10 lipca 2015 r., niedziela godz. 17.00 
- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, występ laureatów.


VII  Nagrody
- Statuetka Szklanego „Krasnala Szomola”
- dwuosobowy wyjazd na weekend do Brukseli
- Tygodniowe Wrocławskie Warsztaty  Wokalne 
- nagrody rzeczowe

VIII Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- wypełniony formularz Konkursu Wokalnego im. Włodka Szomańskiego
- płytę CD/DVD z nagraniem dwóch piosenek oraz (jeśli dotyczy) podkładów muzycznych 
dwóch zgłoszonych piosenek tzw. pół playback’i
- teksty piosenek prezentowanych podczas konkursu
- krótkie CV i zdjęcie w wersji elektronicznej
 
Zgłoszenie należy dostarczyć  osobiście, 
albo wysłać pocztą na adres:
Konkurs Wokalny – o statuetkę szklanego „Krasnala Szomola” 
im. Wlodka Szomańskiego
Mieroszowskie Centrum Kultury
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 28
mck@mck.pl

w terminie do 1 czerwca  2016r .


Koordynator projektu: 
Wioleta Kuchta tel.513 444 856, 
biuro projektu tel./fax 74 880 12 68

Elżbieta Szomańska 660-48-40-50, 
ssbcontact@wp.pl


 
 
 
 
 
 
 
 


Podobnie jak w poprzednich latach Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST” 
zaprasza w dniach 14 – 15 sierpnia 2015 r. 
na Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin 14.08.2015 r. Wrocław
Wrocław, ul. Krucza 58

godz. 18:00 - Msza św. inaugurująca Spotkania. Po Eucharystii występy wszystkich zespołów.
Kościół pw. św. Karola Boromeusza, 


15.08.2015 r, Krzeszów, 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Godz. 12:00 – uroczysta Msza św. – Wielki Odpust Krzeszowski
Godz. 14:00 - Koncert Galowy wszystkich zespołów

15.08.2015 r
Godz. 16:00 – Kudowa Zdrój koncert zespołów w Skansenie w Pstrążnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny.


Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST”

Patronat Honorowy:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Piotr Maziarz -Burmistrz Kudowy Zdrój
Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych

„Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
„Dofinansowano ze środków Fundacji Polska Miedź”

 
 


Festiwal Muzyczny

EUROSILESIA
 
Żary  -  Kościół Wniebowzięcia NMP
    30 kwietnia 2015,  godz.19.00
 

KONCERT
„Poloneza czas zacząć”
z okazji
250-lecia urodzin Michała Kleofasa Ogińskiego (1765-1833)
200-lecia urodzin Józefa Krogulskiego (1815-1842)
 

Wykonawcy:
 
Anna Patryssopran
Laureatka Grand Prix Międzynarodowego Konkursu Wokalnego w Sydney (Australia)

Wojciech Sokolnicki – tenor
Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu

Mirosław Gąsieniec – fortepian, kierownictwo muzyczne
Akademia Muzyczna we Wrocławiu

oraz

EUROSILESIA ENSEMBLE
 

W programie:
 
Michał Kleofas Ogiński - POLONEZ Pożegnanie ojczyzny
                              - ROMANSE na sopran i tenor

Niechaj miłość nas połączy, Czasem rzecz błaha, Zamilcz, ach zamilcz już, Piękna pani, 
Wstało już słonko na niebie, Przy boku twym, Wspomnienia, Minęły błogie dni, Rodzinna wieś, 
Zwiędła róża, Przebudzenie, Jesienny dzień, Do Dafnisa, 
I Polonez „Wy, co litość macie w duszy”, 
II Polonez „ Bogactw nie pragnę już”
 
 
Józef Krogulski - KWARTET op.2
- Allegro moderato
- La Romanza. Adagio
- Scherzo. Allegro molto vivace
- Finale. Tempo a la Cracovienna, Tempo a la Mazourka


SPONSORZY
 
 


„Najlepsi z nas zawsze odchodzą pierwsi."
Z wielkim bólem i żalem zawiadamiamy, że po nagrodę do Domu Ojca odszedł

Śp.
BRONISŁAW  PAŁYS ESSH

nasz Przyjaciel, założyciel i dyrektor Wydziału Programów Katolickich
i Patriotycznych PSE „POLEST”,
Kawaler Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie,
Czciciel Matki Bożej Saletyńskiej.

Najbliższej Rodzinie, a szczególnie naszemu Przyjacielowi Zenkowi
serdeczne wyrazy współczucia składają

Koleżanki i koledzy z PSE „POLEST”


Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek
7 października 2014 r. o godz. 10:00
w Katedrze Wrocławskiej.
Mszy św. żałobnej przewodniczyć będzie J. Em. Henryk Kardynał Gulbinowicz.

W środę 8 października 2014 r. o godz. 15:00
w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja
i Wniebowzięcia NMP w Stobnie (koło Brzegu Dolnego)
odprawiona zostanie Msza św. pogrzebowa,
a po niej nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

________________________________________________________________


 
 „Najlepsi z nas zawsze odchodzą pierwsi."Ostanie pożegnanie ś/p Bronisława Pałysa.

Jego misja się nie skończyła.


Rodzina i to ta - jak było wielokrotnie podkreślane- w czasie uroczystości pogrzebowych osobista   i „polestowska”, duchowieństwo  z różnych  polskich diecezji ,przedstawiciele parlamentu, środowiska artystycznego, mieszkańcy Wrocławia, parafianie ze Stobna licznie uczestniczyli                 w obrzędach  Ostatniego Pożegnania s/p Bronisława Pałysa, założyciela Polskiego Stowarzyszenia Estradowego „POLEST”  i działającego w Jego ramach Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych. W obrzędach wzięli także udział pracownicy Katolickiego Radia Rodzina, którego zmarły był od wielu lat serdecznym przyjacielem. W wygłoszonych homiliach, mowach pożegnalnych wskazywano nie  tylko na   Jego  miłość, oddanie  do Pana Boga, Matki Bożej Saletyńskiej, Kościoła , Ojczyzny, dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku Onkologii i Hematologii Dziecięcej , ale i obdarzanie takimi cechami swoich najbliższych, współpracowników z „ POLESTU”, duchowieństwa.

Żałobnej Mszy św. koncelebrowanej w katedrze wrocławskiej  przewodniczył metropolita senior  ks. kard. Henryk Gulbinowicz. W  homilii ks. prof. dr. hab. Andrzej Tomko z Papieskiego Wydziału Teologicznego powiedział m.in. „ Panie Bronisławie, czekają na Ciebie pacjenci z Kliniki Hematologii Dziecięcej, współpracownicy w Twoim biurze, czekają Ci dla których przez długie lata tworzyłeś w kościołach, obiektach kulturalnych wspaniałą atmosferę patriotyzmu i życzliwości. A Twoje miejsce jest puste…”- Któż z nas, tutaj obecnych nie powiedziałby wielu dobrych słów o Bronisławie. Kapłani, znacie Go dokładnie z jaka troska do was podchodził. Swoim życiem, postawą zaświadczał On  dobitnie o miłości do Pana Boga, Kościoła i drugiego człowieka. Ale Jego misja tutaj się nie kończy, bo jest prekursorem wizjonerem, nadaje kierunek, który przed wielu laty rozpoczął, a który jego współpracownicy na pewno z odwagą i siłą będą kontynuowali. - dodał kaznodzieja.
- Dzisiaj jesteś z nami, pozostaniesz a naszych sercach i w naszych umysłach. Niech na Twoim grobie zapłoną  światła świadczące o Zmartwychwstaniu. Niech będzie mnóstwo pięknych, żywych kwiatów, które Ty sam  często wręczałeś artystom po organizowanych przez „ POLEST” misteriach słowno-muzycznych.   Dziś Panu Bogu dziękujemy za wielką radość spotkania Ciebie na drogach naszego życia , pracownikom IV Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, szczególnie komendantowi  oraz personelowi oddziału neurologicznego  za jego ratowanie, przyjaciołom  z różnych firm i  osobom indywidualnym, duchowieństwu za inicjowanie i  sprawowanie wielu Mszy św. w intencji Bronisława, modlitwom podejmowanym na antenie Katolickiego Radia Rodzina, z którym byłeś bardzo związany Ileż tych osób, instytucji, nie czas  by je tutaj wszystkie wymienić. Ale czas by Tobie podziękować za dar pięknego i wspaniałego  życia- zakończył  homilię ks. prof. Andrzej  Tomko.

Zabierając głos w imieniu Biskupa Świdnickiego Ignacego Deca, duchowieństwa i wiernych, rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. prał. dr. Tadeusz Chlipała podkreślił, że historia, przestrzeń życia ś/p Bronisława była bardzo mocno związana z Diecezją Świdnicką.- Wierzymy, że życie ziemskie dobiegło końca, ale  nadzieja życia wiecznego, którą przez całe życie pielęgnował stała się Jego udziałem. Prosimy  Miłosiernego Boga, aby wejrzał na wszelkie dobre działania i czyny, które stały się udziałem naszego brata Bronisława i by przyjął Go do grona zbawionych w niebie- stwierdził m.in. ks. rektor Chlipała.  Szefowa Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej prof. dr. hab. Alicja Chybicka  wskazał w swoim wystąpieniu, ze z prawdziwą, ogromna  przykrością zarówno personel jaki przede wszystkim mali pacjenci, ich rodzice  przyjęli informacje o tym, że kochanego pana Bronisława nie ma już wśród nas, że już nigdy nie przyjdzie do ciężko chorych dzieci.- Jego pomoc była nieoceniona, nie tylko w słowach, środkach finansowych, ale także w słodyczach, którymi zawsze obdarowywał dzieci, a dla takich maluchów ma to ogromne znaczenie- - dodała prof. Chybicka.

W specjalnym liście kondolencyjnym  proboszcz Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie ks. Zygmunt Robert Berdychowski CM, odczytanym przez Jego delegata ks. Andrzeja Siemińskiego CM  napisał m.in. że bazylika ta ma swoje szczególne miejsce w historii i teraźniejszości Stolicy, a to co się w niej dzieje ma znaczenie nie tylko lokalne. - Wieloletnia, bardzo dobra współpraca z panem Bronisławem sprawiła, że liczne uroczystości religijno-patriotyczne, które odbywały się w naszej świątyni miały piękną, artystyczną oprawę, za co jesteśmy Mu niezmiernie wdzięczni. Także mozolna i kosztowna rekonstrukcja Ołtarza Najświętszego Sakramentu, dziś Ołtarza Ojczyzny, spotkała się ze znacznym wsparciem ze strony ś/p Zmarłego. Niech nagrodą za wszelkie uczynione dobro będzie sam Bóg , dawca życia wiecznego- dziękował ks. Z.R. Berdychowski.
Dyrektor Bronisław Pałys od wielu lat  był również bardzo związany z Zespołem Pieśni i Tańca „ Śląsk”. W przesłaniu od dyrekcji i członków  zespołu  podkreślono m.in. że „ zapał i zaangażowanie pana Bronisława w wiele wspólnych przedsięwzięć, troska o zachowanie dziedzictwa narodowej kultury  jednoczyły nas wokół zespołu „ Śląsk”- Jego ogromna pasja, pracowitość i mądrość były dla nas wzorem do naśladowania. Żegnamy dziś z głębokim, smutkiem znakomitego animatora kultury, mecenasa Zespołu „ Śląsk”, ale przede wszystkim bliskiego nam, wspaniałego człowieka o niezwykłej szlachetności i prawości. Pustka, jaką po sobie zostawia napełnia nas wielkim bólem - napisał              w imieniu    całego Zespołu „ Śląsk” jego dyrektor Zbigniew Cierniak. O zmarłym pamiętały również zespoły  uczestniczące w organizowanych przez „ POLEST” Międzynarodowych Spotkaniach Muzykujących Rodzin, które w liście kondolencyjnym wskazały, że żegnamy „ naszego OJCA Rodzin Muzykujących, dbającego tak bardzo o Polskie Rodziny”.

Po żałobnej katedralnej Eucharystii  trumna z ciałem ś/p Bronisława Pałysa została przewieziona do kościoła p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Stobnie. I nie mogło być inaczej, bowiem od wielu lat pan Bronisław  był bardzo związany z tą wspólnotą.  Z jego inicjatywy w szczególny sposób szerzono tutaj kult Matki Bożej Saletyńskiej. Powstały  dwie kaplice i Saletyńska Droga Krzyżowa. I właśnie  przede wszystkim za te dzieła, za pomoc przy remontach i modernizacji      i po prostu za przyjaźń w serdecznych słowach dziękowali  Zmarłemu   podczas sprawowanej w Stobnie  pogrzebowej Eucharystii proboszcz ks. kan. Zbigniew Bielewicz  i przedstawicielka Rady Parafialnej.- Jesteśmy dumni i zaszczyceni, że mogliśmy poznać na swojej drodze tak wyjątkowego      i niezwykłego człowieka, który wprowadził do naszej parafii Matkę Bożą z La Salette , wspierał także w różny sposób kościoły filialne - mówi ks. kan. Bielewicz.
- Jesteśmy  Ci Bronisławie szczególnie wdzięczni za szerzenie kultu Matki Bożej Saletyńskiej nie tylko tutaj w Stobnie, ale i w całej Metropolii Wrocławskiej. Sami widzicie, w tym kościele i wokół niego są akcenty saletyńskie. Od roku 1846,  saletyńskich objawień, nic się  nie zmieniło. Ludzie dalej kpią sobie z religii, nie czczą dnia świętego, obciążają Pana Boga różnymi oszczerstwami, oskarżeniami, twierdzą, że On się o nas nie troszczy, co nie jest przecież prawdą.- mówił z kolei ks. dr. Karol Porczak, sekretarz Polskiej Prowincji Księzy Saletynów.     

Przemawiając w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana Henryk Koch, członek władz centralnych i przewodniczący oddziału dolnośląskiego  podziękował serdecznie Zmarłemu za to, że był zawsze bardzo aktywny, ubogacał to stowarzyszenie swoim doświadczeniem, wiedzą, sposobem bycia i wspaniałymi wystąpieniami. Zabierając głos jako reprezentant środowiska artystycznego prof. Mirosław Gąsieniec z wrocławskiej Akademii Muzycznej  dziękował panu Bronisławowi za to, że - jak powiedział - był tak bardzo uduchowiony i potrafił przekazywać twórcom coś, co wykracza    po za tą zwyczajną artystyczną działalność świecką. Z kolei prezes Zarządu Głównego PSE „ POLEST” Jan Greber nazwał  ś/p Bronisława nie tylko współzałożycielem, ale i dobrym duchem tego stowarzyszenia.
Dziękując Mu w imieniu pracowników o licznej rzeszy członków „ POLESTU”  za 25 lat wspólnej działalności podkreślił, że był On przy tym wspaniałym, szlachetnym człowiekiem.
Od 2008 roku Bronisław Pałys był także  kawalerem Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego                        w Jerozolimie. Reprezentował ten zakon często na różnych uroczystościach religijno-patriotycznych. Żegnając ś/p Bronisława  w imieniu Zwierzchnika Polskiego Zwierzchnictwa   tego zakonu komandora Karola Szlenkiera, dama komandor Danuta Orzechowska dziękowała swojemu konfratrowi za
jak wskazała-zaangażowanie i ofiarność, za delikatności i uśmiech, za radość jaką wprowadzał do tego zakonu. - Wielbimy Cię Panie Jezu. To Ty powołałeś naszego brata Bronisława na strażnika Twojego pustego grobu w Ziemi Świętej. Drogi konfratrze, wierzymy mocno, że Pan z miłością przygarnie Cię do siebie- zakończyła swoje  wystąpienie komandor D. Orzechowska.

Ks. infułat Adam Drwięga, który przewodniczył pogrzebowej Mszy św. w wygłoszonej homilii przypomniał  zasługi Zmarłego dla Kościoła i Ojczyzny. - Jako były wieloletni proboszcz katedry wrocławskiej często gościłem w jej murach, a także w Kolegiacie Świętego Krzyża  misteria słowno-muzyczne   przygotowywane przez pana Bronisława oraz  koncerty solistów i zespołów współpracujących z Wydziałem Programów Katolickich i Patriotycznych PSE „ Polest”. Zmarły uczestniczył także w organizowanych w katedrze uroczystościach krajowych , diecezjalnych                    i parafialnych. Zawsze był życzliwy i uśmiechnięty-akcentował ks. Drwięga.
Ale wszystkie uczucia i podziękowania pod adresem ś/p Bronisława Pałysa zostały chyba najdobitniej i najpiękniej wyrażone w ogromnym sercu wykonanym przez małych pacjentów z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej. Zostało ono umieszczone w trumnie Zmarłego. A zgodnie z Jego ostatnią wolą ofiara zbierana podczas żałobnych Mszy św. została przeznaczona na potrzeby tej kliniki.

Tekst : Marek Zygmunt
Zdjęcia : Andrzej Mas


 
 
 
 


______________________________________________________________________________________________

LISTY KONDOLENCYJNE i NEKROLOGI
______________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo!
 
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  naszego Przyjaciela
śp. Bronisława Pałysa Dyrektora PSE "Polest".
 
Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas i że nie zrealizujemy
już wspólnie żadnego projektu dla dobra polskiej kultury
 
Pozostajemy w żalu, łącząc się w modlitwie za Jego Duszę z tymi, którzy
z Nim bezpośrednio współpracowali i odczuli najboleśniej Jego odejście.

Z Panem Bogiem!

 
Jerzy Ziomek
Przewodniczący Rady fundacji Polskie Gniazdo
 
Marian Jakubiszyn
Prezes Zarządu Fundacji Polskie Gniazdo

 
 


______________________________________________________________________________________________

LISTY KONDOLENCYJNE i NEKROLOGI
______________________________________________________________________________________________


Szanowni Państwo!
 
Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci  naszego Przyjaciela
śp. Bronisława Pałysa Dyrektora PSE "Polest".
 
Nie możemy wprost uwierzyć, że nie ma Go już wśród nas i że nie zrealizujemy
już wspólnie żadnego projektu dla dobra polskiej kultury
 
Pozostajemy w żalu, łącząc się w modlitwie za Jego Duszę z tymi, którzy
z Nim bezpośrednio współpracowali i odczuli najboleśniej Jego odejście.

Z Panem Bogiem!

 
Jerzy Ziomek
Przewodniczący Rady fundacji Polskie Gniazdo
 
Marian Jakubiszyn
Prezes Zarządu Fundacji Polskie Gniazdo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piątek 25.07.2014

DOBROMIERZ parafia św. Michała Archanioła
Msza św. Inaugurująca Spotkania pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego, godz. 17:00
Godz. 18:00 koncert w Rynku.


___________________________________________

Sobota 26.07.2014

KŁODZKO
Plac Franciszkański przy ul. Wita Stwosza godz.15:00
RODZINA PATALONGÓW I RODZINA PRAŻMO

ZÓRAWINA
JAKSONÓW
KOŚCIÓŁ, ul. Borowska, godz. 18:00

- RODZINA TACZAŁÓW  I  OPYDÓW

WROCŁAW
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki, godz. 17:00
- RODZINA  TARCHAŁÓW

  WROCŁAW

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza, ul. Krucza, godz. 19:00,
- RODZINA FILIPSKICH  I  HEIDERÓW


WROCŁAW
Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu, godz. 19:00
RODZINA KURASIÓW

___________________________________________

Niedziela 27.07.2014

WROCŁAW
FILHARMONIA WROCŁAWSKA, ul. Piłsudskiego 19
Godz. 12:00 Koncert Galowy
wystąpią wszystkie zespoły.

WROCŁAW  
WYSPA SŁODOWA godz.16:00
- RODZINA OPYDÓW
i KAPELA RODZINNA „FAMILIA”


OLEŚNICA
STAWY MIEJSKIE godz. 15:00
- RODZINA TARCHAŁÓW

___________________________________________


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI POLSKA MIEDŹ.


 
 

Z żalem zawiadamiamy o tragicznej  śmierci naszego Kolegi,
szefa zespołu Spirituals Singers Band


Śp. WŁODZIMIERZA  SZOMAŃSKIEGO

twórcy zespołu, artysty muzyka
od 25 lat współpracującego z PSE „POLEST”.

Życie naszego Kolegi przerwała tragiczna śmierć
w drodze na koncert w Siedlcach.

Był wspaniałym człowiekiem, znał doskonale swój warsztat pracy.
Patriota
katolik, oddany sprawie kultury polskiej.

Na wniosek PSE „POLEST” i władz Samorządowych odznaczony
-Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP
- Medalem Gloria Artis przez Ministra Kultury B. Zdrojewskiego
- Oskarem Polskiej Estrady „Prometeusz”
- Medalem „Pietrzaka” przez Civitas Christiana
- Pierścieniem 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego
przez Jego Eminencję ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza.

Cześć Jego Pamięci

Zarząd Główny PSE „POLEST”


 
 
 
 


Dziękujemy Mecenasom Koncertu Kolęd:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polest - plakat
 
 

polest, polskie stowarzyszenie estradowe, działalność artystyczna, polska estrada, artysta, artyści estradowi, wypożyczanie sprzętu, imprezy tematyczne, KONCERT, organizacja imprez, ARTYSTYCZNE AGENCJE, Imprezy integracyjne, Kultura sztuka, TEATR, Agencje artystyczne, Kultura i sztuka, wydział jazzu, wydział imprez katolickich, imprezy i wydarzenia wrocław, nagroda prometeusz, Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego