Polest - Muzykujace rodziny - POLEST - Polskie Stowarzyszenie Estradowe - Koncerty, Imprezy rozrywkowe, tematyczne, katalickie, jazzowe itp.

Idź do spisu treści

Menu główne:

WSPIERAMY
 Muzykujące rodziny
Agata Combik

Przekazują sobie smyczek czy nuty z pokolenia na pokolenie. Gromadzą ich ludowe przyśpiewki lub muzyka poważna. Są kontynuacją Ogólnopolskich Spotkań Muzykujących Rodzin, które odbywały się w stolicy Dolnego Śląska od 1976 r. (miały 12 edycji), a na których swoje pierwsze kroki na estradzie stawiała m.in. Justyna Steczkowska z rodziną czy Trebunie Tutki. W tym roku wystąpią m.in. siostry z Białegostoku, wykonujące muzykę cerkiewną, białoruską i polską, państwo Bugajscy miłośnicy zarówno muzyki kameralnej, jak i góralskiej, Patalongowie z Górnego Śląska śpiewający starofrancuskie kolędy i piosenki Beatlesów.

Bronisław Pałys
, dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Estradowego POLEST, głównego organizatora imprezy, podkreśla że „wskrzeszenie” muzycznych spotkań nastąpiło z myślą o 2016 r., gdy Wrocław będzie Europejską Stolicą Kultury.
Mamy zamiar przez 4 lata tak rozwinąć ten festiwal, by w 2016 r. objął zespoły i z Polski, i z zagranicy mówi. Za 4 lata chcielibyśmy pokazać także grupy etniczne muzykujące w Polsce m.in. zespoły prezentujące kulturę żydowską, romską, muzułmańską.
Organizatorzy już w tym roku otrzymali zgłoszenia spoza kraju, ale sytuacja finansowa nie pozwoliła na przyjęcie wszystkich chętnych. Z 38 zgłoszonych zespołów wybrano 12 gwarantujących wysoki poziom.
W historii mieliśmy słynną muzykującą rodzinę Bachów, Mozartów i szereg podobnych rodów w Czechach, Niemczech, Włoszech, Francji. Okazuje się, że w Polsce nie jesteśmy gorsi mówi Marek Rostecki, dyrektor artystyczny i twórca spotkań. Ta pasja muzyczna kultywowana była zarówno w rodzinach szlacheckich, jak i chłopskich (których przedstawiciele grali np. na weselach czy dożynkach).
M. Rostecki podkreśla, że festiwal nie ma charakteru konkursu.
Głównym celem jest pokazanie wartości, które przynosi wspólne uprawianie sztuki w rodzinie, wagi wspólnych pasji. W dawniejszych edycjach spotkania były też powiązane często z różnymi akcjami społecznymi, np. rodziny kwestowały we Wrocławiu na Panoramę Racławicka czy na spalony dom dziecka z Kątów Wrocławskich. Spotkania odbywały się zawsze w listopadzie Święto Niepodległości dobrze się splata ze świętem rodziny. 
 


KONKURS WOKALNY 
o Statuetkę Szklanego  „Krasnala Szomola”
im. Włodka Szomańskiego, 
MIEROSZÓW 2016Regulamin KONKURSU 
 
I. Organizatorzy Konkursu 
Burmistrz Mieroszowa - p. Marcin Raczyński
Mieroszowskie Centrum Kultury – dyr. Katarzyna Malicka
SSB Contact – Elżbieta Szomańska

II. Cel Konkursu
1. Popularyzacja śpiewania wśród młodzieży i dorosłych.
2. Zachęta do samokształcenia muzycznego, umożliwienie publicznej prezentacji własnej twórczości.
3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych, promowanie nieodkrytych talentów.

III. Uczestnicy
Uczestnikami Konkursu mogą być zarówno soliści, jak i duety oraz zespoły.IV. Warunki udziału w konkursie

* etap pierwszy:
Każdy z uczestników przygotowuje do prezentacji w Konkursie dwie dowolnie wybrane piosenki, 
w tym przynajmniej jedną w języku polskim. Mogą to być utwory z repertuaru innych wykonawców (tzw. covery), 
a także kompozycje własne i piosenki premierowe. Wstępna kwalifikacja uczestników odbędzie się na podstawie nagrań dostarczonych pocztą 
bądź osobiście do siedziby MCK do dnia 1 czerwca b.r. Jury kwalifikacyjne będzie zwracało szczególną uwagę na indywidualny, 
autorski wkład artystyczny uczestników tzn. wykonanie utworów we własnych  interpretacjach i aranżacjach. 
Jury zadecyduje o liczbie wykonawców zakwalifikowanych do właściwego Konkursu. 
Uczestnicy poniżej 16 roku życia, zgłaszają swoja kandydaturę przez rodziców, bądź opiekunów prawnych. 
Jury ma prawo zaprosić wybranych uczestników Konkursu do drugiego etapu z pominięciem etapu pierwszego, 
a także dokonywać poprawek i zmian niniejszego regulaminu w trakcie trwania Konkursu.

* etap drugi:
Osoby zakwalifikowane do udziału w drugim etapie Konkursu otrzymają informację telefoniczną oraz pocztową do dnia 15 czerwca br. 
Drugi etap Konkursu rozpocznie się w dniu   09 lipca 2015 r. o godz. 11.00 na scenie Mieroszowskiego Centrum Kultury w Mieroszowie. 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom II etapu:  zakwaterowanie ze śniadaniem w dniach 09-10 lipca 2015 r., 
a także napoje, kawę, herbatę, przekąski oraz obiado-kolację. 
Organizatorzy nie zwracają kosztów dojazdu uczestników. Jeżeli uczestnik do prezentacji piosenek zamiast podkładu 
potrzebuje instrument muzyczny jest zobowiązany do zapewnienie go we własnym zakresie.


V Kryteria
Jury będzie oceniać:
-muzykalność,
-aranżację oraz interpretację piosenek,
-walory wokalne,
-emocję wyrazu i dykcję
-ogólny wyraz artystyczny.


VI  Konkurs Wokalny
- 08 lipca, piątek  od godz. 15.00  lub 09 lipca, sobota 2016r., 
do godz.11.00 – przyjazd i zakwaterowanie,

- 09 lipca 2016 r., sobota w godz. 11.00-15.00 - warsztaty wokalne, poznanie sceny
i warunków akustycznych,  indywidualna próba akustyczna,

- 09 lipca 2015 r., sobota od godz. 17.00 – otwarte  przesłuchania uczestników na scenie MCK, 
oceniane przez Jury Konkursowe. 

Przewodnicząca Jury – aktorka Teresa Lipowska.
W czasie obrad jury recital laureatki ubiegłorocznego konkursu 
- Moniki Federyszyn z Twardogóry.

- 10 lipca 2015 r., niedziela godz. 17.00 
- ogłoszenie wyników i rozdanie nagród, występ laureatów.


VII  Nagrody
- Statuetka Szklanego „Krasnala Szomola”
- dwuosobowy wyjazd na weekend do Brukseli
- Tygodniowe Wrocławskie Warsztaty  Wokalne 
- nagrody rzeczowe

VIII Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
- wypełniony formularz Konkursu Wokalnego im. Włodka Szomańskiego
- płytę CD/DVD z nagraniem dwóch piosenek oraz (jeśli dotyczy) podkładów muzycznych 
dwóch zgłoszonych piosenek tzw. pół playback’i
- teksty piosenek prezentowanych podczas konkursu
- krótkie CV i zdjęcie w wersji elektronicznej
 
Zgłoszenie należy dostarczyć  osobiście, 
albo wysłać pocztą na adres:
Konkurs Wokalny – o statuetkę szklanego „Krasnala Szomola” 
im. Wlodka Szomańskiego
Mieroszowskie Centrum Kultury
58-350 Mieroszów, ul. Żeromskiego 28
mck@mck.pl

w terminie do 1 czerwca  2016r .


Koordynator projektu: 
Wioleta Kuchta tel.513 444 856, 
biuro projektu tel./fax 74 880 12 68

Elżbieta Szomańska 660-48-40-50, 
ssbcontact@wp.pl


 
 


Podobnie jak w poprzednich latach Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST” 
zaprasza w dniach 14 – 15 sierpnia 2015 r. 
na Międzynarodowe Spotkania Muzykujących Rodzin 14.08.2015 r. Wrocław
Wrocław, ul. Krucza 58

godz. 18:00 - Msza św. inaugurująca Spotkania. Po Eucharystii występy wszystkich zespołów.
Kościół pw. św. Karola Boromeusza, 


15.08.2015 r, Krzeszów, 
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

Godz. 12:00 – uroczysta Msza św. – Wielki Odpust Krzeszowski
Godz. 14:00 - Koncert Galowy wszystkich zespołów

15.08.2015 r
Godz. 16:00 – Kudowa Zdrój koncert zespołów w Skansenie w Pstrążnej.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
Wstęp na wszystkie koncerty bezpłatny.


Organizator:
Polskie Stowarzyszenie Estradowe „POLEST”

Patronat Honorowy:
Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego
Piotr Maziarz -Burmistrz Kudowy Zdrój
Prof. dr hab. Andrzej Blikle
Prezes Inicjatywy Firm Rodzinnych

„Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego”
„Dofinansowano ze środków Fundacji Polska Miedź”

 
 
 
 

Piątek 25.07.2014

DOBROMIERZ parafia św. Michała Archanioła
Msza św. Inaugurująca Spotkania pod przewodnictwem Biskupa Świdnickiego, godz. 17:00
Godz. 18:00 koncert w Rynku.


___________________________________________

Sobota 26.07.2014

KŁODZKO
Plac Franciszkański przy ul. Wita Stwosza godz.15:00
RODZINA PATALONGÓW I RODZINA PRAŻMO

ZÓRAWINA
JAKSONÓW
KOŚCIÓŁ, ul. Borowska, godz. 18:00

- RODZINA TACZAŁÓW  I  OPYDÓW

WROCŁAW
Klub Muzyki i Literatury, pl. Kościuszki, godz. 17:00
- RODZINA  TARCHAŁÓW

  WROCŁAW

Kościół pw. Św. Karola Boromeusza, ul. Krucza, godz. 19:00,
- RODZINA FILIPSKICH  I  HEIDERÓW


WROCŁAW
Kościół pw. Św. Franciszka z Asyżu, godz. 19:00
RODZINA KURASIÓW

___________________________________________

Niedziela 27.07.2014

WROCŁAW
FILHARMONIA WROCŁAWSKA, ul. Piłsudskiego 19
Godz. 12:00 Koncert Galowy
wystąpią wszystkie zespoły.

WROCŁAW  
WYSPA SŁODOWA godz.16:00
- RODZINA OPYDÓW
i KAPELA RODZINNA „FAMILIA”


OLEŚNICA
STAWY MIEJSKIE godz. 15:00
- RODZINA TARCHAŁÓW

___________________________________________


DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM KULTURY.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDACJI POLSKA MIEDŹ.


 
 
 
 

Więcej informacji pod nr. tel. 71 3447866, 71 3417973

 
 
 
 

Rodzina Bugajskich

Rodzina Bugajskich i Dyr. Pałys

 
 
 
 

Familia Kurasiowie

Familia Kurasiowie i Dyr. Pałys

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: Nowe koncerty i imprezy rozrywkowe ! Zapraszamy do zakładki  [ KONCERTY ]

 
 

polest, polskie stowarzyszenie estradowe, działalność artystyczna, polska estrada, artysta, artyści estradowi, wypożyczanie sprzętu, imprezy tematyczne, KONCERT, organizacja imprez, ARTYSTYCZNE AGENCJE, Imprezy integracyjne, Kultura sztuka, TEATR, Agencje artystyczne, Kultura i sztuka, wydział jazzu, wydział imprez katolickich, imprezy i wydarzenia wrocław, nagroda prometeusz, Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego