Polest - O wydziale... - POLEST - Polskie Stowarzyszenie Estradowe - Koncerty, Imprezy rozrywkowe, tematyczne, katalickie, jazzowe itp.

Idź do spisu treści

Menu główne:

NASZE WYDZIAŁY > Wydz. Programów Katolickich i Patriotycznych
 Wydział programów Katolickich i Patriotycznych.


Wydział Programów Katolickich i Patriotycznych powstał w 1997r. z inicjatywy ówczesnego metropolity wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Jego artyści prezentują w obiektach sakralnych na terenie całego kraju misteria słowno-muzyczne, których treść jest oparta o dokumenty, homilie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II i Benedykta XVI, Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz o Naukę Społeczną Kościoła Katolickiego.


mgr teologii Bronisław Pałys OESSH

Dyrektor Wydziału Programów Katolickich i Patriotycznych PSE "POLEST".
Kawaler Rycerskiego Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Wydział Programów Katolickich i Patriotycznych PSE „ Polest” powstał w 1997 roku z inicjatywy ówczesnego metropolity wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza. Swoją działalność zainaugurował w czasie zorganizowanego właśnie w tym roku we Wrocławiu 46 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Specjalnie z okazji tego niezwykłego wydarzenia znany polski bard, twórca Roman Kołakowski napisał misterium słowno muzyczne pt. „ Stwarzanie Świata”. Było ono prezentowane w Kościele Garnizonowym p.w. św. Elżbiety ( fragmenty misterium obejrzał w tej świątyni Ojciec Święty Jan Paweł II), w kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny na Piasku i w kilku innych świątyniach, w których gościli uczestnicy Kongresu. Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz dziękując za aktywne włączenie się w przygotowanie części kulturalnej Kongresu Eucharystycznego uznał, że „ skoro tak pięknie wypadliście na tak ważnym w skali całego świata wydarzeniu religijno-społecznym, to działajcie tak dalej”. I w takich właśnie okolicznościach dyrektor generalny PSE „ Polest” mgr teologii Bronisław Pałys postanowił powołać Wydział Programów Katolickich i Patriotycznych. Metropolita wrocławski ustanowił ks. dr Jerzego Rasiaka, dyrektora Ośrodka Audiowizualnego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej, konsultantem teologicznym Wydziału.  Od chwili powstania twórcy i artyści współpracujący z Wydziałem przygotowali kilkanaście misteriów słowno muzycznych, których treść oparta jest przede wszystkim na dokumentach i nauczeniach bł. Jana Pawła II, Ojca Świętego Benedykta XVI, Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz na Nauce Społecznej Kościoła Katolickiego. Są to m.in. „ Stwarzanie Świata”, „ Klękam przed przyjacielem”, „ Madonny Jana Pawła II”, „ Jezu Ufam Tobie”, „ Polonia Semper Fidelis”, „ Litania do Świętych Polskich”, „ Kolędy Świata”, „ Santo Subito”, „ Tobie Boże”, „ Kantata o św. Jadwidze Śląskiej” i wiele innych programów. Zaprezentowano je dotąd w kilkuset parafiach na terenie całego kraju.

Swoimi programami Wydział uświetnia także różnego rodzaju uroczystości kościelne i patriotyczne. Np. w 2000r. przygotowano część kulturalną obchodów 1000-lecia Biskupstwa Wrocławskiego, dwa lata później aktywnie włączyliśmy się w organizację uroczystości związanych z X-leciem Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego oraz z 60-leciem Instytutu Prymasowskiego w Warszawie. W 2003r. przygotowaliśmy specjalny koncert z okazji jubileuszy kapłańskich obchodzonych przez Prymasa Polski ks. kard. Józefa Glempa. Naszymi koncertami czcimy także zawsze jubileusze obchodzone przez ks. kard. Henryka Gulbinowicza.

Poczesne miejsce w naszej działalności zajmuje także wieloletnia współpraca z Bazyliką p.w. Świętego Krzyża w Warszawie, gdzie dzięki życzliwości księży proboszczów: poprzedniego ks. dr. Marka Białkowskiego i obecnego ks. Zygmunta Berdychowskiego uświetniamy swoimi występami najważniejsze uroczystości religijno-patriotyczne. Jest dla nas wielkim zaszczytem, że poprzez organizację tych koncertów mogliśmy się także przyczynić do wzniesienia w tej świątyni Ołtarza Ojczyzny. Aktywnie włączamy się również w oprawę kulturalną Wrocławskich Dni Duszpasterskich, Wrocławskiego Forum Młodych, od kilku współorganizujemy razem z Ojcami Franciszkanami Konwentualnymi we wrocławskiej parafii p.w. św. Karola Boromeusza cieszące się ogromnym zainteresowaniem specjalne koncerty noworoczno-kolędowe, a najpierw w Polkowicach, a obecnie w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie od kilku lat współorganizujemy Festiwal Pieśni Religijnych i Patriotycznych Diecezji Legnickiej. Szereg różnego rodzaju koncertów przygotowujemy również wspólnie z Katolickim Radiem Rodzina. Wysoko cenimy sobie także współpracę z Katolickim Stowarzyszeniem „ Civitas Christiana, a przede wszystkim Honorowy Patronat sprawowany nad Wydziałem przez Radę Główną tego Stowarzyszenia.

Organizacja tych i wielu innych przedsięwzięć nie byłaby możliwa gdyby nie pomoc i życzliwość wielu osób duchownych, świeckich, instytucji kościelnych i cywilnych. Wśród nich na pierwszym miejscu należy wymienić naszego inicjatora , poprzedniego metropolitę wrocławskiego ks. kard. Henryka Gulbinowicza, Jego następcę ks. abp. Mariana Gołębiewskiego. Za okazywane wielokrotnie wyrazy sympatii i poparcia jesteśmy również wdzięczni:
Prymasowi Polski Seniorowi - ks. kard. Józefowi Glempowi
Metropolicie Warszawskiemu - ks. kard. Kazimierzowi Nyczowi
Metropolicie Krakowskiemu - ks. kard. Stanisławowi Dziwiszowi
Metropolicie Gdańskiemu - ks. abp. Sławojowi Leszkowi Głódziowi
Biskupowi Polowemu Wojska Polskiego-
ks. bp. Józefowi Guzdkowi
Ordynariuszowi Diecezji Świdnickiej
ks. bp. Ignacemu Decowi
Ordynariuszowi Diecezji Legnickiej- ks. bp. Stefanowi Cichemu
Ordynariuszowi Diecezji Kaliskiej
ks. bp. Edwardowi Janiakowi
Ordynariuszowi Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej ks. bp. Stefanowi Regmuntowi
Biskupom Pomocniczym: Adamowi Bałabuchowi ze Świdnicy , Andrzejowi Siemieniewskiemu z Wrocławia i Adamowi Lepie z Łodzi.
Biskupom Seniorom: Stanisławowi Napierale z Kalisza , Józefowi Pazdurowi z Wrocławia , Adamowi Dyczkowskiemu z Zielonej Góry i Tadeuszowi Rybakowi z Legnicy.

Księżom Rektorom:
Ks. prof. dr. hab. Andrzejem Tomko
rektorowi Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Ks. prał. dr Tadeuszowi Chlipale
rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej
Ks. dr Adamowi Łuźniakowi
rektorowi Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu,
Ks. dr Jerzemu Maderze
rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego Księży Salawtorianów w Bagnie.

Słowa naszej ogromnej wdzięczności kierujemy również pod adresem :
Założyciela i dyrektora Radia Maryja Ojca Doktora Tadeusza Rydzyka CSsR
Dyrektora Katolickiego Radia Rodzina Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej oraz „ Niedzieli Wrocławskiej” ks. Cezarego Chwilczyńskiego,
Redaktor Naczelnego „ Niedzieli” ks. infułata Ireneusza Skubisia
Dyrektora Oddziału Legnickiego „ Niedzieli” ks. kan. Piotra Nowosielskiego
Redaktora Naczelnego „ Naszego Dziennika” Ewy Nowiny
Konopki
Dyrektora Ośrodka Audiowizualnego Wrocławskiej Kurii metropolitalnej ks. dr. Jerzego Rasiaka,
Dyrektora Oddziału Wrocławskiego „ Gościa Niedzielnego” ks. dr Rafała Kowalskiego
Dyrektora Oddziału Świdnickiego „ Gościa Niedzielnego” ks. Romana Tomaszczuka
Dyrektora Prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu ks. Jerzego Babiaka SDB
Kanclerza Świdnickiej Kurii Biskupiej ks. prał. dr Stanisława Chomiaka,
Kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej ks. prał. dr Józefa Lisowskiego
Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej ks. prał dr Mariana Biskupa,
Pracownikom Notariatu Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej ks. prał. Stefana Kruszakaka i ks. dr. Ireneusza Bakalarczyka,
Dyrektora Wydziału Ekonomicznego Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej ks. prał. Stanisława Krzemienia,
Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego ks. infułata Józefa Patera,
Proboszcza Katedry Wrocławskiej ks. infułata Adama Drwięgi,
Proboszcza Katedry Świdnickiej : poprzedniego ks. prał. Jana Bagińskiego i obecnego ks. prał. Piotra Śliwki,
Proboszcza Katedry Legnickiej : poprzedniego ks. infułata Władysława Bochnaka i obecnego ks. prał. Roberta Kristmana,
Proboszcza Bazyliki Garnizonowej we Wrocławiu : poprzednich : ks. płk. Januarego Wątroby. ks. płk. Józefa Kubalewskiego, ks. płk Sławomira Żarskiego i obecnego ks. płk. Janusza Radzika,

Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie ks. prał. Mariana Kopko
Kustosza Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy ks. Jerzego Olszówki SDS
Superiora Klasztoru Księży Salwatorianów w Trzebnicy ks. dr Bogdana Giemzy SDS
Kustosza Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu ks. prał. Andrzeja Raszpli,
Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Strażniczki Wiary w Bardzie o. Mirosława Grakowicza CSsR
Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej we Wrocławiu o. dr Marka Augustyna OFMConv
Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach ks. prał. dr Ryszarda Staszaka,

Proboszcza parafii p.w. św. Maurycego we Wrocławiu , na terenie której nasz Wydział ma swoją siedzibę ks. prał. Jana Sucheckiego,
Proboszcza parafii p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu ks. prał. dr Czesława Majdy,
Proboszcza parafii p.w. św. Wojciecha w Wałbrzychu ks. kan. Stanisława Wójcika,
Proboszcza parafii p.w. Świętych Aniołów Stróżów w Wałbrzychu ks. prał. Bogusława Wermińskiego,
Proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej we Wrocławiu ks. kan. Andrzeja Pańczaka,
Proboszcza parafii p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, kustosza „ Dolnośląskiego La Salette” ks. kan. Zbigniewa Bielewicza,
Proboszcza parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Żernikach Wrocławskich ks. prał. Tadeusza Rusnaka,
Proboszcza parafii p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ciepłowodach ks. kan. Ryszarda Słowiaka,
Proboszcza parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Przewornie ks. dr Tomasza Błaszczyka,
Proboszcza parafii p.w. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślęzą ks. kan. Augustyna Szczepanika,
Proboszcza parafii p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach ks. prał. Edwarda Dzika,
Proboszcza parafii p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Kudowie
Czermnej ks. prał. Romualda Brudnowskiego,
Proboszcza parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Polanicy ks. prał. Antoniego Kopacza

Przewodniczącego Rady Głównej Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” Ziemowita Gawskiego,
Przewodniczącego Oddziału Dolnośląskiego Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” Henryka Kocha
Przewodniczącej Oddziału Wrocławskiego Katolickiego Stowarzyszenia „ Civitas Christiana” Teresy Więckiewicz,
Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Polsko- Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej Juliana Golaka,

Dyrektora Naczelnego Zespołu Pieśni i Tańca „ Śląsk” Zbigniewa Cierniaka,
Dyrektora Zespołu „ Spirituals Singers Band „ Włodzimierza Szomańskiego,
Dyrektora Zespołu „ La Pallotina” ks. Andrzeja Daniewicza,
Dyrektora Ośrodka „ Pamięć i Przyszłość” we Wrocławiu Marka Mutora,

Prezydenta Lubina Roberta Raczyńskiego,
Prezydenta Świdnicy Wojciecha Murdzka

Burmistrza Kłodzka Bogusława Szpytmy,
Burmistrza Trzebnicy Marka Długozimy

Naszą wdzięczną modlitwą obejmujemy również z podziękowaniem za wielką życzliwość
I szeroką współpracę  : ś/p ks. prof. dr . hab. Waldemara Irka
rektora Papieskiego Wydziału Teologicznego,ś/p ks. prał. Jana Onufrowa proboszcza parafii p.w. św. Maurycego oraz ś/p Janusza Dariusza Telejkę zastępcę dyrektora Katolickiego Radia Rodzina, naszego wieloletniego współpracownika.

Ta lista kapłanów, przedstawicieli Parlamentu, władz samorządowych różnych szczebli, placówek kulturalnych i oświatowych , reprezentantów różnych instytucji, firm państwowych i prywatnych, stowarzyszeń z całego kraju ściśle współpracujących z naszym wydziałem jest znacznie dłuższa. Wszystkim za wszystko składamy serdecznie staropolskie Bóg Zapłać!
A księży proboszczów, którzy chcieliby gościć w swoich parafiach nasze zespoły zapraszamy do współpracy !


 
 

Uwaga: Nowe koncerty i imprezy rozrywkowe ! Zapraszamy do zakładki  [ KONCERTY ]

 
 

Tagi, tags: polest, polskie stowarzyszenie estradowe, działalność artystyczna, polska estrada, artysta, artyści estradowi, wypożyczanie sprzętu, imprezy tematyczne, KONCERT, organizacja imprez, ARTYSTYCZNE AGENCJE, Imprezy integracyjne, Kultura sztuka, TEATR, Agencje artystyczne, Kultura i sztuka, wydział jazzu, wydział imprez katolickich, imprezy i wydarzenia wrocław, nagroda prometeusz, Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego