Polest - Wolontariat - POLEST - Polskie Stowarzyszenie Estradowe - Koncerty, Imprezy rozrywkowe, tematyczne, katalickie, jazzowe itp.

Idź do spisu treści

Menu główne:

 Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych


Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samoocenyitd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na lt rynku pracy.


Polskie Stowarzyszenie Estradowe POLEST
gromadzi wokół siebie młodych ludzi, którzy chcą poznawać i rozwijać własny potencjał, pasje, umiejętności. Jest miejscem dla młodych, aktywnych osobowości, które poszukują swojej drogi w przestrzeni społeczno
kulturalnej. Idea wolontariatu  to rozwój własnych pasji poprzez dobrowolną, świadomą i nieodpłatną działalność w stworzonej przez nas przestrzeni.

Dlatego też jeśli jesteś kreatywny, lubisz działać, wspierać, współtworzyć masz głowę pełną pomysłów inicjatyw skontaktuj się z naszym przedstawicielem
:

Markiem Zygmuntem tel 601977845, e-mail: pse.polest@wp.pl i wspólnie z nim doprowadź swoją inicjatywę do pełnego sukcesu a tym samym przyczynisz się do współdziałania w naszych celach statutowych.

Zapraszamy do współpracy!!! 
 
 

Uwaga: Nowe koncerty i imprezy rozrywkowe ! Zapraszamy do zakładki  [ KONCERTY ]

 
 
 

polest, polskie stowarzyszenie estradowe, działalność artystyczna, polska estrada, artysta, artyści estradowi, wypożyczanie sprzętu, imprezy tematyczne, KONCERT, organizacja imprez, ARTYSTYCZNE AGENCJE, Imprezy integracyjne, Kultura sztuka, TEATR, Agencje artystyczne, Kultura i sztuka, wydział jazzu, wydział imprez katolickich, imprezy i wydarzenia wrocław, nagroda prometeusz, Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego