Polest - Narodowy Teatr Edukacji im.A. Mickiewicza - POLEST - Polskie Stowarzyszenie Estradowe - Koncerty, Imprezy rozrywkowe, tematyczne, katalickie, jazzowe itp.

Idź do spisu treści

Menu główne:

NASZE WYDZIAŁY > Wydz. Programów Edukacyjnych
 

Narodowy Teatr Edukacji im.A. Mickiewicza we Wrocławiu

Misją Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza jest tworzenie i realizacja projektów teatralnych oraz imprez edukacyjnych związanych z szeroko rozumianym wychowaniem poprzez sztukę, jak również przygotowaniem widza do świadomego i krytycznego korzystania z dorobku polskiej i światowej literatury.


Założeniem programowym tych działań jest:


- wychowanie dramatyczne i obywatelskie dzieci i młodzieży,
- prezentacja adaptacji lektur szkolnych zarówno w formie bezpośredniej jak i poprzez budowanie oryginalnych form autorskich,
  
wykorzystujących w swej kanwie główne wątki problemowe, kompilowane w całość,
- ekspozycja przekrojowa lektur ze szczególnym uwzględnieniem głównych motywów literackich oraz prezentowanych bądź
  
metaforyzowanych przez nie problemów społeczno-egzystencjalnych.Profil wiekowy odbiorców obejmuje wszystkie etapy kształcenia dzieci i młodzieży: od widzów najmłodszych (wiek przedszkolny i nauczanie zintegrowane) poprzez młodzież klas IV-VI, gimnazjalną i licealną, aż po widza dorosłego. Twórcy Teatru przygotowują na każdy sezon aktualne zestawy programowe, dostosowane do specyfiki dydaktyczno-wychowawczej poszczególnych grup wiekowych, opracowane w oparciu o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zapraszamy na stronę Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza we Wrocławiu !    Zobacz aktualny REPERTUAR TEATRU 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego